KMP.SE

Poolvärmepumpar

En poolvärmepump fungerar på samma sätt som en luft/vatten-värmepump. Det vill säga, den hämtar värme från utomhusluften. Värmen överförs sedan till vatten, med hjälp av bland annat ett köldmedium och en kompressor. Skillnaden mellan en luft/vatten-värmepump (som du har för att värma upp ett vattenburet uppvärmningssystem i huset samt tappvatten) och en poolvärmepump, är att en poolvärmepump är konstruerad för att klara påfrestningar från kontakten med smutsigt, salt och klorerat vatten. Utsatta delar består därför av extra tåliga material.

Tid för uppvärmning

Det kan ta upp till 2-3 dagar för poolen att uppnå den temperatur du önskar. Detta beror på att det krävs mycket energi, och den energin skulle vara mycket kostsam att generera i ett snabbare tempo. Normalt är att poolens vattentemperatur stiger cirka 3 grader per dag, men detta är en mycket generell uppskattning då faktorer som vattenvolym, pumpkapacitet och väder spelar en mycket stor roll. Precis som när du vill bada bastu krävs således lite framförhållning.

Det går snabbare att värma upp poolen om det råder en varmare utomhustemperatur. Detta beror dels på att det finns mer värme i luften för pumpen att ta tillvara på och dels på att poolvattnets värmeläckage minskar. När poolen väl är varm och färdiganvänd för veckan, så är det i många fall bättre och mer energieffektivt att låta pumpen vara påslagen och jobba i ett lugnt tempo för att bibehålla uppnådd temperatur, istället för att slå av pumpen och låta den börja om från start igen nästa helg.

Tips! För att öka chanserna för snabb uppvärmning: Välj en större modell, med mer värmekapacitet!

Besparing

I jämförelse med det traditionella sättet att värma upp en pool, med elvärme, så kan du uppskattningsvis spara 60-80% av uppvärmningskostnaden genom att låta installera en poolvärmepump.

Tips! Täck över poolen under natten, för att så lite värme som möjligt ska lämna poolen.

Installation/Garanti

För att installera din KMP poolvärmepump bör du ta hjälp av en kunnig installatör. Den ansluts med vanlig stickpropp(gäller endast KMP 09) i ett vägguttag på lämplig säkring.

En poolvärmepump kan placeras nära en vägg för trivsammare visuell upplevelse. Vi rekommenderar minst 30 cm från väggen då värmeintaget sitter på maskinens baksida. Luftintaget får inte heller riskera att blockeras av exempelvis buskage.

Poolvärmepumpen bör installeras inom en radie av 7,5 meter från poolen, då längre rördragning ökar risken för värmeförsluster från rören.

Garanti 

5 års materialgaranti på kompressorn,7 års materialgaranti på värmeväxlaren   och 2 års totalgaranti.Garantin gäller endast om anvisningarna i manualen följts.

Garantin gäller inte vid frost skador.